Skip links

Integritetspolicy

Uppdaterat 2021-09-21

Denna Integritetspolicy (nedan kallad “integritetspolicyn”) är information till dig om hur Acreda AB samlar in, använder eller delar dina personuppgifter i samband med den tjänst som utförs och/eller webbplatsen www.acreda.se. Läs denna policy noga innan du börjar surfa på webbsidan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning är Acreda AB (nedan kallad ”Acreda”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Acreda är ansvarig för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Integritetspolicyn och tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga:
Acreda AB
Mörkvikvägen 4B
702 29 Örebro
kontakt@acreda.se

Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in dina personuppgifter på olika sätt. Vanligtvis behandlar vi personuppgifter som

 • lämnas av dig när du kommunicerar eller gör affärer med oss, t.ex. när du köper våra tjänster, prenumererar på våra nyhetsbrev eller kontaktar oss för att begära offerter eller information;
 • erhålls från andra källor, när det är tillåtet enligt lag, t.ex. UC, myndigheter eller postkontor.

Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter till oss, men ifall du bestämmer dig för att inte göra det är det möjligt att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig.

De personuppgifter som vi samlar in omfattar t.ex. följande kategorier av uppgifter:

 • grundläggande information, t.ex. namn, titel och förhållande till ett företag som du representerar och kontaktuppgifter (e-post, adress och telefon) samt språkpreferenser,
 • information om kundförhållandet, t.ex. uppgifter om tjänsten, betalningsuppgifter, faktureringsinformation, marknadsföringstillstånd och -förbud,
 • kundinteraktion, kundkontakter och svar samt poster som rör användningen av individers rättigheter,
 • uppgifter som samlas in med hjälp av cookies och liknande funktioner genom webbplatser (enhets-ID och -typ, operativsystem och applikationsinställningar) och
 • andra uppgifter, som är baserade på ditt samtycke och definieras i detalj när ditt samtycke efterfrågas.

Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som krävs för att hantera vårt förhållande till dig och för andra relevanta operativa eller kommersiella syften.

Dina personuppgifter behandlas i följande syften:

Utförande av tjänster och hantering av kundförhållandet

Det främsta syftet med att samla in personuppgifter är för att utföra och leverera tjänster till dig. För att göra det hanterar och underhåller vi förhållandet mellan oss och dig eller det företag du representerar. Vår behandling av personuppgifter är i detta fall baserat på avtalet mellan dig eller det företag du representerar och oss.

Marknadsföring

Vi kan kontakta dig för att informera dig om förändringar av våra tjänster eller för att främja och sälja andra tillhörande tjänster. Vi kan även använda dina personuppgifter för marknadsundersökningar och kundundersökningar. I detta fall är behandlingen av personuppgifter baserad på vårt legitima intresse att ge dig information och att främja våra tjänster till dig. Du kan när som helst motsätta dig direkt marknadsföring (se paragraf 8 i denna Integritetspolicy).

Tjänsteutveckling, informationssäkerhet och intern rapportering

Vi behandlar också personuppgifter för att garantera säkerheten för våra tjänster och webbplatsen, förbättra vår och webbplatsens kvalitet samt utveckla nya egenskaper. Vi kan också generera interna rapporter baserat på personuppgifter för att driva vår verksamhet på lämpligt sätt.

Efterlevande av lagar

Vi kan vara skyldiga att behandla personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. när det gäller redovisning eller för att uppfylla en rapporteringsskyldighet mot olika myndigheter.

Annan behandling som du har samtyckt till

Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter i något annat avseende har vi rätt att behandla personuppgifter i enlighet med det.

Vi kan även dela personuppgifter med tredje part

 • när det är tillåtet eller nödvändigt enligt gällande lag, t.ex. för att uppfylla förfrågningar från behöriga myndigheter eller vid rättsliga förfaranden,
 • när våra betrodda tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter åt oss efter våra instruktioner. Vi kommer alltid att kontrollera och ansvara för användningen av dina personuppgifter,
 • om vi är involverade i ett samgående, förvärv eller en försäljning av alla eller en del av våra tillgångar,
 • när vi i god tro anser att det är nödvändigt att dela uppgifterna för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en statlig begäran och
 • med ditt samtycke till de parter som samtycket avser.

Användningen av kakor (Cookies)

Vi använder också cookies och andra liknande tekniker på vår webbplats. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet för att samla in och komma ihåg information, öka funktionaliteten på vår webbplats och göra den enklare att använda. Vi kan också använda cookies och andra liknande tekniker i statistiska syften för att sammanställa anonym, samlad statistik, angående t.ex. användningen av webbplatsen, så att vi kan förstå hur användarna använder den och förbättra användarupplevelsen.

Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies, begränsa användningen av cookies eller avlägsna cookies från webbläsaren. Eftersom cookies är en viktig del av hur vår webbplats fungerar kan en begränsad användning av cookies påverka webbplatsens funktionalitet.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse när du besöker våra webbplatser, ge dig möjlighet att ställa in personliga preferenser, ge dig relevant innehåll och information (t.ex. riktade annonser), säkerställa webbplatsernas säkerhet och skapa statistisk gällande användningen av våra webbplatser och mäta annonsers effektivitet.

Vilka cookies använder vi?

Vi använder följande kategorier av cookies på våra webbplatser:

Funktionella cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Funktionella cookies används exempelvis för att komma ihåg din inloggningsinformation och dina språkinställningar. Funktionella cookies kan också användas för att göra ditt besök på våra webbplatser mer skräddarsytt. 

Prestandacookies
Dessa cookies samlar in anonym statistisk om hur personer använder vår webbplats, t.ex. Facebook Pixel och Google Analytics. Prestandacookies kan till exempel hjälpa oss att förstå hur användare läser eller använder vår webbplats och belysa de områden som används mest. 

Riktade annonseringscookies
Dessa cookies samlar in information om dina surfvanor. De används för att göra annonser mer relevanta för dig och dina intressen. Vi kan också använda dessa cookies för att begränsa antalet gånger som du ser en annons och uppskatta hur annonserna på våra webbplatser når våra användare. Dessa cookies placeras vanligen av utomstående annonsnätverk för att skapa information om dina intressen genom ditt beteende på internet. 

Andra tredjepartscookies
Vi kan också ha sociala mediecookies på våra webbplatser. Dessa cookies gör att du kan dela information från webbplatsen på sociala medier, t.ex. Facebook, Instagram och Linkedin. Vi ansvarar inte för sådana cookies. Läs dessa tredje parters sekretessintegritetspolicyer noga.

Hur länge behålls cookies på min enhet?

Lagringstiden för cookies på din enhet är indelad i två kategorier. 

Sessionscookies
Sessionscookies används vanligen för att komma ihåg relevanta inställningar i din webbläsarsession. Sessionscookies ställs in per session, vilket betyder att de ligger kvar tills du stänger din webbläsare. Sessionscookies lagras inte på din enhets hårddisk. 

Persistent cookies
Persistent cookies (permanenta cookies) kan vanligen användas för riktade annonser och för att få insikt i hur du använder våra webbplatser. Persistent cookies lagras på din hårddisk mellan webbläsarsessioner tills du raderar dem eller de når sitt förfallodatum.

Vad har jag för alternativ för att hantera cookies på min enhet?

Du kan acceptera eller avböja cookies genom dina webbläsarinställningar. Du kan också rensa din cookiehistorik från dina webbläsarinställningar. Webbläsare har vanligen olika sätt att avaktivera cookies och hantera din cookiehistorik. Du hittar vanligen navigeringsinställningar för cookies i menyerna “Alternativ”, “Verktyg” eller “Preferenser” i den webbläsare du använder för att gå in på våra webbplatser. Att acceptera cookies är oftast det bästa sättet att se till att du får ut det bästa av vår webbplats.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge som det krävs för att uppfylla de syften som definierats i denna Integritetspolicy.

De flesta av dina personuppgifter kommer att lagras under hela ditt kundförhållande med oss. Vissa personuppgifter kan behållas efter att ditt kundförhållande med oss har upphört, om det krävs eller är tillåtet enligt gällande rätt. Efter att vårt förhållande har upphört lagrar vi exempelvis vanligen personuppgifter som är nödvändiga för att bemöta förfrågningar eller anspråk enligt gällande bestämmelser om preskriptionstid, eller så kan vi lagra dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att respektera din begäran om att inte ta emot direkt marknadsföring från oss.

När dina personuppgifter inte längre behövs enligt lag eller på grund av endera partens rättigheter eller skyldigheter kommer vi att radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan när som helst få tillgång till, korrigera, uppdatera, ändra eller begära att dina personuppgifter raderas. Notera dock att viss information är nödvändig för att uppfylla de syften som definieras i denna Integritetspolicy och kan krävas enligt lag. Sådana personuppgifter kan därför inte raderas.

Du har rätt att invända mot viss behandling. I den mån som det krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att begränsa databehandlingen.

Om vår behandling av dina personuppgifter är baserad på ett samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka samtycket. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter för de syften som du har samtyckt till om det inte finns en annan rättslig grund för behandlingen.

Skicka ovan nämnda förfrågningar till oss på kontakt@acreda.se

Om du anser att det finns ett problem med vårt sätt att hantera dina personuppgifter har du rätt att framställa ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns här: www.datainspektionen.se.

Säkerhet

Vi vidtar de säkerhetsåtgärder (fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder) som är lämpliga för att skydda personuppgifter från förlust, skada, missbruk och obehörig åtkomst eller utlämning. Vi begränsar exempelvis åtkomsten till personuppgifter till behöriga medarbetare och tjänsteleverantörer som behöver känna till informationen under utförandet av sina arbetsuppgifter.

Var medveten om att trots att vi strävar efter att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för personuppgifter kan inget säkerhetssystem förhindra alla potentiella säkerhetsintrång. Om ett säkerhetsintrång sker kommer vi att informera dig i enlighet med gällande rätt.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy. Om vi gör ändringar av denna Integritetspolicy kommer vi att underrätta dig om det på vår webbplats på https://acreda.se/integritetspolicy där du också hittar den senaste versionen av denna Integritetspolicy.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna Integritetspolicy eller vilka av dina personuppgifter som vi behandlar kan du kontakta oss på kontakt@acreda.se.

Läs mer
Dra