Skip links

Nya regler för tjänstebil från 1 juli 2021

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag i kraft som innebär att reglerna för tjänstebilar ändras om, och vissa bilar är numera dyrare att ha som tjänstebil än tidigare.

Med de nya reglerna för beräkning av förmånsvärde kommer majoriteten av alla svenskar med förmånsbileller tjänstebil genom arbetsgivaren få en höjning av förmånsvärde. Lagändringen påverkar alla förmånstagare som registrerar sin förmånsbil efter den 1 juli 2021.

Regeringen anser att dagens förmånsvärden är för låga och gör det billigare att ha förmånsbil än att köpa en bil privat. Därför justeras två parametrar i beräkningen av förmånsbilar. Det blir i genomsnitt 9.000 kronor dyrare per år att skaffa förmånsbil efter den 1 juli 2021 och bilar som kostar under 650.000 kronor får höjt förmånsvärde. För genomsnittsbilen är höjningen 34 procent. Störst procentuell ökning av förmånsvärdet ser man på priser upp till 350 000 kr, och dyrare bilar som kostar över 650.000 kronor får sänkt förmånsvärde. För elbilar och laddhybrider sätts förmånsvärdet utifrån priset på en motsvarande bil utan elektrifiering. Detta innebär att en elbil som kostar över 650.000 kronor får höjt förmånsvärde, om motsvarande bil utan elektrifiering kostar under 650 000 kr.

Läs mer
Dra