Skip links

Acredas syn på digitalisering

Digitalisering – redovisningskonsultens död eller räddning?

I redovisningsbranschen händer det väldigt mycket just nu, och framför allt går utvecklingen väldigt fort. Denna drastiska förändring har delat upp branschen i två läger; antingen är man för eller emot digitalisering.

På Acreda omfamnar vi digitalisering, och gärna även automatisering som många system möjliggör idag. Tack vare systems funktioner så skalar vi snabbt bort tidskrävande administration som i sin tur inte gett företagaren någon nytta. Vår fördel är att vi sitter på kompetens som gör att vi också identifierar när felaktigheter uppstår i systemen. Det är också det som gör att många företagare vänder sig till oss för råd kring digitalisering, och det är även därför många kunder anförtror sin redovisning till oss. Tack vare automatisering och digitalisering kan vi istället lägga vår tid på rådgivning, känna pulsen hos företagare, vi kan vara proaktiva och identifiera möjligheter och lösningar åt våra kunder istället för att lägga tid på att stansa bokföringsorder.

VI jobbar med många olika system och delar gärna med oss av vår kunskap. Tack vare vår erfarenhet så sitter vi idag med bred kompetens inom digitala processer inom ekonomi. För digitalisering handlar inte bara om att gå över till att skanna in leverantörsfakturor, det handlar om att sätta effektiva digitala processer generellt för att på så sätt minska tiden för administration och fokusera på rätt saker som faktiskt ger mervärde för verksamheten. Det kan handla om allt från att gå över till att integrera sin bank med verksamhetens affärssystem, till att sköta all dokumentation helt digitalt i ett system som är väl anpassat för den egna verksamheten.

Kort sagt så menar vi på att digitalisering sannerligen är redovisningskonsultens räddning.

Läs mer
Dra