Skip links

Så skapar du ett fungerande kontor efter krisen

Sammanfattning av ”Designforskaren: Så skapar du ett fungerande kontor efter krisen”

Tidningen Näringslivet publicerade en artikel om hur förutsättningar för ett fungerade kontor skapas efter krisen.

”Ett fungerande kontor är gestaltat utifrån både verksamhetens och arbetstagarnas behov och förutsättningar. De delarna är mycket viktiga för att få till ett fungerande kontor. Om man inte ser till individen kan inte individen prestera, och om man inte ser till det bästa för att uppgiften ska lösas går det inte att lösa den på ett bra sätt.

Ett kontor är ett sociotekniskt system som består av många olika komponenter som måste ha ett fungerande samspel. Den arkitektoniska förstås, men också den funktionella. Det handlar om sådant som ändamålsenliga möbler och att all teknisk utrustning fungerar. Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön måste också fungera, en arbetsmiljö som stöttar individen och gruppen att nå sina mål.”

Läs mer hos Tidningen Näringslivet

Läs mer
Dra